Beijumerweg 17, 9737 AB

Bestuur

Het bestuur van Stichting Trefpunt houdt zich bezig met de exploitatie en beheer van wijkcentrum Trefpunt in de wijk Beijum. Het bestuur komt op gezette tijden bijeen.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd een brief sturen naar het bestuur.

Bestuur Stichting Trefpunt
Postbus 60007
9703 BC Groningen
info@trefpuntbeijum.nl


Privacy verklaring AVG

Privacyverklaring van het Wijkcentrum Trefpunt

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan Wijkcentrum Trefpunt en haar gelieerde onderdelen, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke:

Stichting Trefpunt, gevestigd aan Beijumerweg 17, 9737 AB Groningen, 050-5422807, info@trefpuntbeijum.nl, KvK 41011272, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

2. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer(s)
 4. E-mailadres
 5. Bankgegevens
 6. Geboortedatum
 7. Stadjerspasnummer
 8. BSNnummer
3. Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig?

 1. Informatie verstrekking
 2. Aan- en afmelding van een cursus/activiteit
 3. Administratieve afhandeling bij betalen van cursusgelden
 4. Het bijhouden van presentie tijdens de cursussen
 5. overdracht naar docent van de cursus/activiteit
 6. overmaken van gelden
 7. facturering
 8. aanlevering van goederen en diensten
 9. personeelsadministratie
4. Bewaartermijnen:

Wijkcentrum Trefpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

Ter bescherming van uw gegevens heeft de Stichting Trefpunt passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

6. Gegevensverstrekking aan derden:

Wijkcentrum Trefpunt geeft uw persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie.

7. Gegevensverstrekking van deelnemers aan cursussen/activiteiten:

Wijkcentrum Trefpunt  geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden.
Uitgezonderd:
– Uw Stadjerspas nummer om te kunnen declareren bij de Gemeente Groningen– Bij het niet voldoen van cursusgelden/facturen.

8. Inzagerecht, verwijdering, vragen klachten:

 1. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 2. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt, of uw verzoeken behandeld worden dan kunt u contact opnemen met wijkcentrum trefpunt.
9. Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.trefpuntbeijum.nl bekend gemaakt.


Contact:

Stichting Trefpunt
Beijumerweg 17
9737 AB GRONINGEN
050-5422807
info@trefpuntbeijum.nl

© 2024 All Rights Reserved.